info@finansdenetim.com.tr
+90 (212) 465 07 00

Sürekli Danışmanlık

Sürekli Danışmanlık

Image of two young businessmen discussing new project in office

Danışmanlık hizmetlerimiz, müşterilerimizin;

 • Sürekli Vergi Danışmanlığı
 • Vergi Mevzuatı
 • Kambiyo Mevzuatı
 • Yabancı Sermaye Mevzuatı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 • Türk Ticaret Mevzuatı
 • Teşvik Mevzuatı
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı
 • Şirketlerin yeniden yapılandırılması, birleşme, bölünme ve devir işlemleri
 • Örtülü kazanç dağıtımı ve örtülü sermaye analizleri
 • Serbest Bölgeler ve teknopark analizleri
 • Bireysel vergileme çözümleri
 • Enflasyon Muhasebesi Hizmetleri
 • Vergi riski analizleri (Due Diligence)

Konularında bilgilendirilmesi, iş ve işlemlerinde yönlendirici tavsiyelerde bulunulması ve ortaya çıkabilecek sorunlarına çözümler önerilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Uluslararası vergilemenin ayrılmaz bir parçası olan ikili vergi anlaşmaları tarafımızca özenle değerlendirilmekte, söz konusu anlaşmalar çerçevesinde yararlanılacak her türlü olanak müşterilerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Ayrıca, yukarıda belirtilen mali mevzuata yönelik olarak yapılan değişiklikler, sirkülerler halinde bildirilmekte; istenilmesi halinde, müşterimiz personeli bu konularda aydınlatılmaktadır.